Khúc xạ kế cầm tay đo độ Brix 0 – 50% H-50

Khúc xạ kế cầm tay đo độ Brix 0 – 50% H-50 cho phép đo có thể được thực hiện bằng cách chạm vào đầu dò từ một phía và có thể đo mẫu có độ Brix nồng độ cao mà không phá hủy mẫu.

Liên hệ ngay