Ống dò khí 119U Metanol

Ống dò khí 119U Metanol được dùng phát hiện nhanh khí Metanol với mục đích khảo sát ô nhiễm không khí, chất diệt khuẩn, thuốc diệt nấm, chất hữu cơ, sản xuất sản phẩm vệ sinh công nghiệp.

Liên hệ ngay