Bộ hỗ trợ đếm khuẩn lạc

Bộ hỗ trợ đếm khuẩn lạc hãng AS ONE có thể dùng làm bàn sáng mà không cần sử dụng hộp tối.

Liên hệ ngay