Ống dò khí P-Dichlorobenzen 730

Ống dò khí P-Dichlorobenzen 730 được dùng phát hiện nhanh khí P-Dichlorobenzen trong khoảng 0.01-0.4 ppm với mục đích khảo sát ô nhiễm không khí, chất diệt khuẩn, thuốc diệt nấm, chất hữu cơ, sản xuất sản phẩm vệ sinh công nghiệp.

Liên hệ ngay