ADVANTEC Nissei Kaisha, Ltd. (tên trước đây: Nissei Setsubi Kogyo Kaisha, Ltd.) làm thành viên của Tập đoàn ADVANTEC, từ đó thiết lập một hệ thống có khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu, bao gồm cả công việc xây dựng thiết bị.

Tập đoàn ADVANTEC bao gồm bảy công ty:

  • Toyo Roshi Kaisha, Ltd. đã tạo dựng được vị thế vững chắc là nhà sản xuất giấy lọc.
  • Toyo Seisakusho Kaisha, Ltd. là nhà sản xuất thiết bị khoa học.
  • ADVANTEC Toyo Kaisha, Ltd. và Naruse Riko Kaisha, Ltd. phụ trách bán hàng tại Nhật Bản.
  • ADVANTEC MFS, Inc. là công ty con và cơ sở bán hàng ở nước ngoài của chúng tôi.
  • ADVANTEC Nissei Kaisha, Ltd. là bộ phận kỹ thuật của tập đoàn.
  • Và Kanto Kobunshi Kaisha, Ltd. xử lý một số công việc sản xuất và phát triển các sản phẩm của nhóm.

Làm việc cùng nhau như một nhóm gắn bó chặt chẽ, các công ty này đã xây dựng một hệ thống tích hợp bao gồm phát triển, sản xuất, bán hàng, dịch vụ và xây dựng cơ sở cho giấy lọc và thiết bị khoa học, đồng thời củng cố cấu trúc tập đoàn của chúng tôi với tư cách là nhà sản xuất chung về giấy lọc và thiết bị khoa học .