Khúc xạ kế nồng độ muối MASTER-BR

Khúc xạ kế nồng độ muối MASTER-BR cho phép đo có thể được thực hiện bằng cách chạm vào đầu dò từ một phía và có thể đo nồng độ mà không phá hủy mẫu.

Liên hệ ngay