Ống dò khí Carbon Monoxide trong khí nén 600SP

Một ống thủy tinh có đường kính ngoài khoảng 4 mm chứa đầy chất phát hiện có khả năng hấp thụ thuốc thử phản ứng.
Nó có thể được sử dụng để kiểm tra khí nén như xi lanh.

Liên hệ ngay