Ống dò khí Acetone 102SD

Test nhanh aceton trong khí với ống test aceton 102sd của Katigawa-Nhật. Test aceton 102sd được đóng gói bao gồm 10 test/hộp sử dụng dễ dàng, kết quả nhanh chóng trong khoảng đo 20-5000 ppm với giới hạn phát hiện 10 ppm.

Liên hệ ngay