Máy lấy mẫu khí AP-20B

Nó nhỏ và nhẹ và thuận tiện để mang theo.Nó có một chỉ báo lưu lượng có thể cho biết ngay khi kết thúc quá trình hút.Đi kèm với một máy cắt gốm.

Liên hệ ngay