Máy đo độ mặn ES-421

Cho phép người dùng xác nhận lượng chất rắn hòa tan không muối và giá trị nhiệt lượng thô (không bao gồm thực phẩm có chứa dầu và đồ uống có cồn) bằng cách sử dụng kết hợp khúc xạ kế (đường kế).

Liên hệ ngay