Ống dò khí Hydrogen Cyanide 112SB

Ống dò khí Hydrogen Cyanide 112SB được dùng phát hiện nhanh khí Hydrogen Cyanide với mục đích khảo sát ô nhiễm không khí, chất diệt khuẩn, thuốc diệt nấm, chất hữu cơ, sản xuất sản phẩm vệ sinh công nghiệp.

Liên hệ ngay