Ống dò khí Amoniac 105SD

Ống dò khí Amoniac 105SD được dùng phát hiện nhanh khí Amoniac trong khoảng 0-20 ppm với mục đích khảo sát ô nhiễm không khí, chất diệt khuẩn, thuốc diệt nấm, chất hữu cơ, sản xuất sản phẩm vệ sinh công nghiệp .

Liên hệ ngay