Ống dò khí 111U Ethyl Acetate

Ống dò khí 111U Ethyl Acetate được dùng phát hiện nhanh khí Ethyl Acetate với mục đích khảo sát ô nhiễm không khí, chất diệt khuẩn, thuốc diệt nấm, chất hữu cơ, sản xuất sản phẩm vệ sinh công nghiệp.

Liên hệ ngay