Máy lắc mini WEV-03

Máy lắc mini WEV-03 là một máy lắc kiểu sóng được tạo ra bởi 3 yếu tố chuyển động ngang, lên xuống và quay. 

Liên hệ ngay