Máy lắc có gia nhiệt HRM-1B

Máy lắc có gia nhiệt HRM-1B là máy có thể được lắc trong khi làm ấm ở nhiệt độ phòng +5 ~ 70 độ C.

Liên hệ ngay