Ống dò khí 130U Mercaptan

Ống dò khí 130U Mercaptan được dùng phát hiện nhanh khí Mercaptan với mục đích khảo sát ô nhiễm không khí, chất diệt khuẩn, thuốc diệt nấm, chất hữu cơ, sản xuất sản phẩm vệ sinh công nghiệp.

Liên hệ ngay