Kìm C10-200HP /C10-225HP

Kìm C10-200HP /C10-225HP dùng để cắt dây điện, cắt đường ống điều hòa, dây đồng, đinh và các loại dây khác.

Liên hệ ngay