Ống dò khí Toluene 721

Ống dò khí Toluene 721 được dùng phát hiện nhanh khí xylene và ethylbenzen cùng các loại chế phẩm khác với mục đích khảo sát ô nhiễm không khí, chất diệt khuẩn, thuốc diệt nấm, chất hữu cơ, sản xuất sản phẩm vệ sinh công nghiệp.

Liên hệ ngay