Đầu dò nhiệt độ bạch kim Pt100Ω TP-101

Đầu dò nhiệt độ bạch kim Pt100Ω TP-101 dùng cho Bộ ghi dữ liệu nhiệt kế 4 kênh CT-05SD, thiết bị có thể sử dụng tối đa 2 đầu dò.

Liên hệ ngay