Thiết bị ghi nhiệt độ CTL-01PDF

Thiết bị ghi lại sự thay đổi nhiệt độ và tự động tạo file báo cáo định dạng PDF. Thiết bị nhỏ gọn, sử dụng một lần, dễ vận hành.

Liên hệ ngay