Ống phát hiện khí Formaldehyde 710

Ống phát hiện khí Formaldehyde 710 được dùng phát hiện nhanh khí Formaldehyde trong khoảng 0.01-0.48 ppm với mục đích khảo sát ô nhiễm không khí, chất diệt khuẩn, thuốc diệt nấm, chất hữu cơ, sản xuất sản phẩm vệ sinh công nghiệp.

Liên hệ ngay