Cốc nấu kim loại Alumina 99 15mL ARC-15

Cốc nấu kim loại Alumina 99 dùng trong quá trình thiêu kết bột và chất mang bột thiêu kết như bột huỳnh quang và các sản phẩm điện tử

Liên hệ ngay