Ống dò khí Clo hút điện 8TP

Ống dò khí Clo hút điện 8TP dùng đo nồng độ của loại khí Clo trong các môi trường khác nhau phản ứng cho kết quả nhanh chóng độ tin cậy cao.

Liên hệ ngay