Nhiệt kế tự ghi DB1201

Nhiệt kế tự ghi DB1201 có khả năng chuyển đổi các tệp PDF và CSV bằng cách cắm đầu nối USB trên đầu cảm biến vào PC của bạn.

Liên hệ ngay