Thiết bị ghi nhiệt độ 4 kênh CT-05SD

Thiết bị ghi nhiệt độ 4 kênh CT-05SD đo nhiệt độ và ghi dữ liệu vào thẻ SD (chức năng ghi dữ liệu).

Liên hệ ngay