Bút đếm khuẩn lạc Φ14 x 160mm

Bút đếm khuẩn lạc Φ14 x 160mm có âm thanh vận hành được phát ra cho mỗi lần đếm nên việc đếm có thể đáng tin cậy.

Liên hệ ngay