Bút đếm khuẩn lạc 155 x 19 x 19mm

Bút đếm khuẩn lạc 155 x 19 x 19mm có âm thanh vận hành được phát ra cho mỗi lần đếm nên việc đếm có độ chính xác cao

Liên hệ ngay