Kìm (loại dẹt) C30-190HF

Kìm (loại dẹt) C30-190HF là loại cao cấp có độ bền được tăng cường sử dụng thép làm dao đặc biệt.

Liên hệ ngay