Ống dò khí Metanol 111TP

Ống dò khí Metanol 111TP dùng đo nồng độ của loại khí Metanol phản ứng trong nhiều mẫu khác nhau, cho kết quả nhanh chóng độ tin cậy cao.

Liên hệ ngay