Ống dò khí hút điện P-Dichlorobenzen 127P

Ống dò khí hút điện P-Dichlorobenzen 127P dùng đo nồng độ của loại khí P-Dichlorobenzen phản ứng cho kết quả nhanh chóng độ tin cậy cao.

Liên hệ ngay