Thiết bị giám sát nhiệt độ độ ẩm

Mặc định:

Nhiệt ẩm kế tự ghi TR-72nw/ TR-72nw-s
Dữ liệu được ghi có thể tự động được tải lên qua mạng LAN không dây...
0
Nhiệt ẩm kế tự ghi kết nối Wifi TR-72wf / 72wf-S
Dữ liệu được ghi có thể tự động được tải lên qua mạng LAN không dây...
0
Thiết bị giám sát nhiệt độ độ ẩm TR-72wb kết nối blutooth
Thiết bị giám sát nhiệt độ độ ẩm TR-72wb là dạng máy đo tự ghi cho phép...
0
Thiết bị giám sát nhiệt độ độ ẩm TR-72wb-s
Thiết bị giám sát nhiệt độ độ ẩm TR-72WB-S cho phép ghi nhận nhiệt độ và...
0
Thiết bị giám sát nhiệt độ và độ ẩm GO TH
Thiết bị giám sát nhiệt độ và độ ẩm GO TH của Emerson được sử dụng...
0
Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech GSP-6
Với khả năng ghi nhớ tới 16.000 điểm đo, nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech...
0