Thiết bị giám sát đa năng

Mặc định:

Thiết bị ghi đa chỉ tiêu Độ sáng, Cường độ UV, Nhiệt độ, Độ ẩm TR-74UI
TR-74Ui có thể đồng thời đo và ghi bốn mục: Độ sáng, Ánh sáng cực tím (UV),...
0
Thiết bị đo đa chỉ tiêu CO2, nhiệt độ, độ ẩm TR-76UI/ TR-76UI-S
TR-7Ui Series bao gồm bộ ghi log có khả năng liên lạc USB / IR để đo không chỉ...
0
Thiết bị đo áp suất khí quyển, nhiệt độ, độ ẩm TR-73U
TR-73U là Thiết bị đo áp suất khí quyển chính xác và nhanh chóng.
0
Thiết bị giám sát nhiệt độ độ ẩm ánh sáng TR-74Ui-S
Thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng TR-74Ui-S trong cùng một lúc....
0
Thiết bị giám sát nhiệt độ, vị trí và phát hiện mở cửa GO Real-Time Lux
Thiết bị giám sát nhiệt độ, vị trí và phát hiện mở cửa GO Real-Time Lux ...
0
Thiết bị giám sát nhiệt độ, vị trí và phát hiện mở cửa GO Real-Time Reusable
Thiết bị giám sát nhiệt độ, vị trí và phát hiện mở cửa GO Real-Time Reusable...
0
Thiết bị giám sát nhiệt độ, vị trí và phát hiện mở cửa GO Real-time XL
Thiết bị giám sát nhiệt độ, vị trí và phát hiện mở cửa GO Real-time XL của...
0
Thiết bị giám sát nhiệt độ, vị trí và phát hiện mở cửa GO Real-Time
Thiết bị giám sát nhiệt độ, vị trí và phát hiện mở cửa GO Real-Time của...
0