Test Nhanh

Mặc định:

QUE NHỰA LẤY MẪU CHO TEST NHANH VI SINH
Que nhựa lấy mẫu cho test nhanh vi sinh của Suncoli được sử dụng lấy mẫu vi...
0
NƯỚC MUỐI LẤY MẪU VÀ PHA LOÃNG MẪU CHO TEST NHANH VI SINH
Nước muối lấy mẫu và pha loãng mẫu cho test nhanh vi sinh được sử dụng trong...
0
QUE GÒN LẤY MẪU VI SINH CHO TEST NHANH VI SINH
Que gòn lấy mẫu vi sinh cho test nhanh vi sinh giúp người dùng lấy các mẫu rắn...
0
ĐÈN ĐỌC KẾT QUẢ CHO TEST NHANH VI SINH TRONG THỰC PHẨM SUNCOLI
Một số khuẩn lạc chỉ xuất hiện dưới ánh sáng UV, Suncoli cung cấp đèn đọc...
0
BỘ Ủ VI SINH CHO TEST NHANH VI SINH TRONG THỰC PHẨM SUNCOLI
Bộ ủ vi sinh cho test nhanh vi sinh trong thực phẩm Suncoli được dùng với các...
0
TEST NHANH NẤM MEN NẤM MỐC TRONG THỰC PHẨM SUNCOLI
Test nhanh nấm men nấm mốc trong thực phẩm Suncoli là giải pháp hoàn hảo cho yêu...
0
TEST NHANH SALMONELLA TRONG THỰC PHẨM SUNCOLI
Test nhanh salmonella là giải pháp nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm chi phí khi...
0
TEST NHANH VIBRIO TRONG THỰC PHẨM SUNCOLI
SunColi-Nhật Bản cung cấp Test nhanh Vibrio dạng giấy thử giúp kiểm tra nhanh...
0
TEST NHANH STAPHYLOCOCCUS TRONG THỰC PHẨM SUNCOLI
Kiểm tra nhanh Staphylococcus nhanh chóng, đơn giản và tiết kiểm với Test nhanh...
0
TEST NHANH COLIFORM (ECOLI) TRONG THỰC PHẨM SUNCOLI
Kiểm tra nhanh và đơn giản Coliform trong nước và thực phẩm với Test nhanh...
0
BỘ TEST KIỂM TRA NƯỚC THẢI (ION TEST) KASAHARA
Ion test là dòng sản phẩm cao cấp của hãng Kasahara-Nhật Bản chuyên về kiểm tra...
0
PACKTEST NITƠ TỔNG, WAK-TNi-2
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
KIỂM TRA NHANH PEROXIDE 0-25PPM
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
KIỂM TRA NHANH PEROXIDE 0-100PPM
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
KIỂM TRA NHANH PEROXIDE 0-1000PPM
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
Kiểm tra nhanh chlorine trong nước 0-20ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
Kiểm tra nhanh Chlorine 0-5 ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
Kiểm tra nhanh Peracetic acid 0-2000ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
Kiểm tra nhanh Peracetic acid 0-500ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
Giấy Kiểm tra nhanh Bạc (Ag) 0-10ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
Kiểm tra nhanh BKC trong nước 0-400ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
Kiểm tra nhanh PO4 trong nước 0-500 ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
Kiểm tra Copper (Cu) trong nước 0-300ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test trip của Jonhson-Anh trong đó có test kiểm...
0
Kiểm tra Ascobic Acid 0-2000ppm trong nước
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test trip của Jonhson-Anh trong đó có test...
0
Kiểm tra NH3 trong nước 0-400 ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test trip của Jonhson-Anh trong đó có test kiểm...
0
Kiểm tra Nitrate trong nước0-500ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh Jonhson-Anh trong đó có test...
0
Kiểm tra nhanh Iron trong nước 0-500 ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
Kiểm tra độ cứng nước 0-500 ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
Kiểm tra độ cứng CaCO3 0-30 od
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
Kiểm tra Flor 0-100 ppm trong nước
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
Giấy thử chlorine tổng 0-200 Johnson
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test trip và giấy thử của Jonhson-Anh trong đó...
0
Test thử nhanh Sulphite 0-500ppm, test sulphite
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test trip của Jonhson-Anh trong đó có test thử...
0
Test thử nhanh Glucose 0-500ppm, test Glucose
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test trip của Jonhson-Anh trong đó có test thử...
0
Test thử nhanh Iodine, Test trip Iodine, Test Iodine
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test trip của Jonhson-Anh trong đó có test thử...
0
Test chlorine 0-1000 ppm, test thử nhanh chlorine 0-1000 ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test trip của Jonhson-Anh trong đó có test thử...
0
PACKTEST Zinc (Low Range), WAK-Zn(D)
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
PACKTEST Sulfate, WAK-SO4(C)
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
PACKTEST Silica, WAK-SiO2(D)
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
PACKTEST Silica, WAK-SiO2
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
PACKTEST Sulfide (Hydrogen Sulfide), WAK-S
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
PACKTEST Polyphenol, ZAK-PP
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest pH, WAK-pH
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Palladium, WAK-Pd
Test thử Palladium - kiểm tra nhanh hàm lượng Palladium (Pd). Sản phẩm này cho phép...
0
PACKTEST Nitrite, WAK-NO2
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
PACKTEST Nickel (DPM), WAK-Ni(D)
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
PACKTEST Molybdenum, WAK-Mo
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
PACKTEST Mangan, WAK-Mn
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
PACKTEST Magnesium, WAK-Mg
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
PACKTEST M-Alkalinity, WAK-MAL
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
PACKTEST Hydrazine, WAK-HYD
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
PACKTEST Glucose, WAK-GLU
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Iron 3, WAK-Fe3
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
PACKTEST Iron, WAK-Fe2(D)
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
PACKTEST Iron thang thấp, WAK-Fe(D)
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Flo, WAK-F
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
PACKTEST Copper, WAK-CuM
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
PACKTEST Cationic Surfactants, WAK-CS
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
PACKTEST Crom (Cr6), WAK-Cr6
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest NaClO2 (Sodium chlorite), WAK-NaClO2
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest ClO2, WAK-ClO2
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Chlorine Tổng, WAK-T·ClO
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Chlorine Tự do, WAK-ClO·DP
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Chlorine Thang Cao, WAK-ClO(C)
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Chloride Thang thấp, WAK-Cl(D)
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Cobalt, WAK-Cobalt
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Borac , WAK-B
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Vàng, WAK-Au
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Nhôm, WAK-Al
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Bạc, WAK-Ag
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Test thử chlorine 25-200 ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp test thử chlorine của Advantech-Nhật Bản với giá cả...
0
Test thử chlorine 0-300 ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test trip của Jonhson-Anh trong đó có test thử...
0
Test thử nhanh Peracetic acid 0-50ppm, test trips Peracetic acid
Công ty HTV chuyên ung cấp các loại test trip của Johnson-Anh trong đó có test...
0
Giấy thử chlorine
Công Ty HTV chuyên cung cấp giấy thử chlorine Việt Nam với giá cả rẻ nhất thị...
0
Packtest NO3 thang cao, WAK-NO3(C)
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest NO3, WAK-NO3
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest NO2 thang cao, WAK-NO2(C)
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Nickel, WAK-Ni
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Kim loại (Cu, Zn, Mn, Ni, Cd), WAK-Me
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Formaldehyde, WAK-FOR
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Fe, WAK-Fe
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Đồng, WAK-Cu
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Chrominum tổng, WAK-Cr·T
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest COD thang thấp, WAK-COD(D)
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest COD thang cao, WAK-COD(H)
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest COD, WAK-COD
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Cianua, WAK-CN-2
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Chloride Thang thấp, WAK-Cl(D)
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest pH-Anthocyanin, ZAK-ANC
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest H2O2 thang cao, WAK-H2O2(C)
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest H2O2, WAK-H2O2
Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật HTV là nhà phân phối chính của hãng...
0
Packtest Kẽm (Zn), WAK-Zn
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest độ cứng, WAK-TH
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Nitơ tổng, WAK-TN•i
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Sulfite thang cao, WAK-SO3(C)
Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật HTV là nhà phân phối chính của hãng...
0
Packtest Tannin, ZAK-RC
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest PO4 thang thấp, WAK-PO4(D)
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest PO4 thang cao, WAK-PO4(C)
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest PO4, WAK-PO4
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Phenol, WAK-PNL
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Ozone, WAK-O3
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest NH4 thang cao, WAK-NH4(C)
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest NH4, Packtest Amoni, WAK-NH4
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0