Suncoli-Test nhanh vi sinh

Mặc định:

TEST NHANH COLIFORM (ECOLI) TRONG THỰC PHẨM SUNCOLI
Kiểm tra nhanh và đơn giản Coliform trong nước và thực phẩm với Test nhanh...
0
TEST NHANH STAPHYLOCOCCUS TRONG THỰC PHẨM SUNCOLI
Kiểm tra nhanh Staphylococcus nhanh chóng, đơn giản và tiết kiểm với Test nhanh...
0
TEST NHANH VIBRIO TRONG THỰC PHẨM SUNCOLI
SunColi-Nhật Bản cung cấp Test nhanh Vibrio dạng giấy thử giúp kiểm tra nhanh...
0
TEST NHANH SALMONELLA TRONG THỰC PHẨM SUNCOLI
Test nhanh salmonella là giải pháp nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm chi phí khi...
0
TEST NHANH NẤM MEN NẤM MỐC TRONG THỰC PHẨM SUNCOLI
Test nhanh nấm men nấm mốc trong thực phẩm Suncoli là giải pháp hoàn hảo cho yêu...
0
BỘ Ủ VI SINH CHO TEST NHANH VI SINH TRONG THỰC PHẨM SUNCOLI
Bộ ủ vi sinh cho test nhanh vi sinh trong thực phẩm Suncoli được dùng với các...
0
ĐÈN ĐỌC KẾT QUẢ CHO TEST NHANH VI SINH TRONG THỰC PHẨM SUNCOLI
Một số khuẩn lạc chỉ xuất hiện dưới ánh sáng UV, Suncoli cung cấp đèn đọc...
0
QUE GÒN LẤY MẪU VI SINH CHO TEST NHANH VI SINH
Que gòn lấy mẫu vi sinh cho test nhanh vi sinh giúp người dùng lấy các mẫu rắn...
0
NƯỚC MUỐI LẤY MẪU VÀ PHA LOÃNG MẪU CHO TEST NHANH VI SINH
Nước muối lấy mẫu và pha loãng mẫu cho test nhanh vi sinh được sử dụng trong...
0
QUE NHỰA LẤY MẪU CHO TEST NHANH VI SINH
Que nhựa lấy mẫu cho test nhanh vi sinh của Suncoli được sử dụng lấy mẫu vi...
0