Suncoli-Test nhanh vi sinh thực phẩm

Mặc định:

TEST NHANH VI KHUẨN TỔNG SỐ TRONG AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
Test nhanh vi khuẩn tổng số trong an toàn vệ sinh thực phẩm cho phép kiểm tra nhanh...
0
TEST NHANH COLIFORM (ECOLI) TRONG THỰC PHẨM SUNCOLI
Kiểm tra nhanh và đơn giản Coliform trong nước và thực phẩm với Test nhanh...
0
TEST NHANH STAPHYLOCOCCUS TRONG THỰC PHẨM SUNCOLI
Kiểm tra nhanh Staphylococcus nhanh chóng, đơn giản và tiết kiểm với Test nhanh...
0
TEST NHANH VIBRIO TRONG THỰC PHẨM SUNCOLI
SunColi-Nhật Bản cung cấp Test nhanh Vibrio dạng giấy thử giúp kiểm tra nhanh...
0
TEST NHANH SALMONELLA TRONG THỰC PHẨM SUNCOLI
Test nhanh salmonella là giải pháp nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm chi phí khi...
0
TEST NHANH NẤM MEN NẤM MỐC TRONG THỰC PHẨM SUNCOLI
Test nhanh nấm men nấm mốc trong thực phẩm Suncoli là giải pháp hoàn hảo cho yêu...
0
BỘ Ủ VI SINH CHO TEST NHANH VI SINH TRONG THỰC PHẨM SUNCOLI
Bộ ủ vi sinh cho test nhanh vi sinh trong thực phẩm Suncoli được dùng với các...
0
ĐÈN ĐỌC KẾT QUẢ CHO TEST NHANH VI SINH TRONG THỰC PHẨM SUNCOLI
Một số khuẩn lạc chỉ xuất hiện dưới ánh sáng UV, Suncoli cung cấp đèn đọc...
0
QUE GÒN LẤY MẪU VI SINH CHO TEST NHANH VI SINH
Que gòn lấy mẫu vi sinh cho test nhanh vi sinh giúp người dùng lấy các mẫu rắn...
0
NƯỚC MUỐI LẤY MẪU VÀ PHA LOÃNG MẪU CHO TEST NHANH VI SINH
Nước muối lấy mẫu và pha loãng mẫu cho test nhanh vi sinh được sử dụng trong...
0
QUE NHỰA LẤY MẪU CHO TEST NHANH VI SINH
Que nhựa lấy mẫu cho test nhanh vi sinh của Suncoli được sử dụng lấy mẫu vi...
0