Nhiệt kế kho

Mặc định:

NHIỆT KẾ KHO 255-06
Nhiệt kế đồng hồ treo tường trong nhà / ngoài trời với giá đỡ.
0