Nhiệt kế đo nhiệt độ phòng

Mặc định:

Nhiệt kế đo nhiệt độ phòng T158
Nhiệt kế đo nhiệt độ phòng T158 đo hai vùng nhiệt độ cùng một lúc. Đó là...
0