Nhiệt kế đo nhiệt độ phòng

Mặc định:

Nhiệt kế đo nhiệt độ phòng T158
Nhiệt kế đo nhiệt độ phòng T158 đo hai vùng nhiệt độ cùng một lúc. Đó là...
0
NHIỆT KẾ KHO 255-06
Nhiệt kế đồng hồ treo tường trong nhà / ngoài trời với giá đỡ.
0