Hóa chất

Mặc định:

Chlorine 70% giá rẻ
Công thức hóa: Ca(OCl)2 – Chlorine là một chất hóa học có tác dụng oxy hóa...
0
Hóa chất phân tích Chloroform, 1024451000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Sulfanilic acid, 8223380100
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Sodium azide, 8223350100
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích 1-Naphthylamine, 8222910100
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Tin(II) chloride-8181500100
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích N-ALLYLTHIOUREA, 8081580050
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích CombiTitrant 5 - 1880051000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Water-1153332500-Nước cất thí nghiệm
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Acetonitrile-1142912500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Anaerocult A-1138290001- Túi tạo môi trường kỵ khí
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích DODECYL SULFATE SODIUM SALT, 1137600100
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Bactident Coagulase Rabbit plasma, huyết tương thỏ đông khô, 1133060001
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Lanthanum(III) chloride, 1122190250
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Giấy đo pH dạng cuộn, 1109620003
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Ống chuẩn Hydrochloric acid 0.1N, HCl 0.1N, 1099730001
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Ống chuẩn Hydrochloric acid 1N, HCl 1N, 1099700001
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Ống chuẩn Sodium hydroxide 1N, NaOH 1N, 1099560001
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Ống chuẩn Sodium thiosulfate 0.1N, Na2S2O3 0.1N, 1099500001
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Ống chuẩn Potassium hydroxide 0,1N, KOH 0,1N, 1099210001
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích 2-Propanol,  iso-Propanol, 1096342500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích dung dịch pH9, Buffer  solution pH9, 1094391000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích dung dịch pH4, Buffer solution pH4, 1094351000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Silica gel 60, SiO2, 1093851000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Folin, 1090010500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích EDTA-Na, C10H14N2Na2O8, 1084181000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Glucose, C6H12O6, 1083370250
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Toluen, C7H8, 1083252500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Môi trường vi sinh Peptone from meat peptic, 1072241000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Sodium sulfate, Na2SO4, 1066491000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích di-Sodium hydrogen phosphate, Na₂HPO₄, 1065801000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Sodium disulfite, Na2S2O5, 1065280500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích SODIUM HYDROXIDE, NaOH, 1064981000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Sodium chloride, NaCl, 1064041000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Sodium carbonate, Na2CO3, 1063920500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Sodium dihydrogen phosphate, NaH2PO4, 1063421000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Murexide, C₈H₈N₆O₆, 1061610025
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Methyl red, C15H15N3O2, 1060760025
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Dichloromethane, CH2Cl2, 1060501000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Methanol, CH3OH, 1060092500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Magnesium sulfate, MgSO4, 1058861000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích TLC Silica gel 60 F254 25 Aluminium, 1055540001
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Ammonia solution 25%, NH4OH, 1054321000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Potassium sulfate, K2SO4, 1051531000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Potassium hexahydroxoantimonate, 1051100100
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích di-Potassium hydrogen phosphate, K2HPO4, 1050991000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Potassium iodide, KI, 1050431000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Potassium hydroxide, KOH, 1050331000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Potassium chloride, KCl, 1049361000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Potassium dihydrogen phosphate, 1048731000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Bán Dust sebum Emulsion hãng sciservsd.com
Công ty HTV chúng tôi là nhà nhập khẩu và phân phối chính của hãng sciservsd -...
0
Nước cất thí nghiệm 1 lần Việt Nam
Nước cất 1 lần (can 30 lít) Sử dụng trong phòng thí nghiệm hóa lý, vi sinh, môi...
0
Nước cất thí nghiệm 2 lần Việt Nam
Nước cất 2 lần (can 30 lít) Sử dụng trong phòng thí nghiệm hóa lý, vi sinh, môi...
0
Bán nước tinh khiết thí nghiệm
Công ty HTV là nhà sản xuất và phân phối nước cất tinh khiết thí nghiệm 1...
0
Hóa chất phân tích POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION 3 MOL/L, KCl 3M, 1048170250
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Isooctane, 1047182500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích N-hexan HPLC, 1043912500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích n-Hexane, 1043672500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích GLYCEROL, 1040921000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích FORMAMIDE, 1040081000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích FORMALDEHYDE, 1040031000
Hóa chất phân tích FORMALDEHYDE, 1040031000 Thông tin hóa lý Điểm sôi 93 - 96 ° C...
0
Hóa chất phân tích AMMONIUM IRON(II) SULFATE, 1037920500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích BROMOCRESOL PURPLE, 1030250005
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích BROMOPHENOL RED, 1030230005
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích COPPER(II) SULFATE, 1027901000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Cobalt(III) sodium nitrite, 1025210025
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích CALCIUM CHLORIDE, 1023821000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích CHLOROFORM, 1022451000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE, 1011800250
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích AMMONIUM CHLORIDE, 1011450500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Ethanol, 1009831000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích SULFURIC ACID (H2SO4), 1007311000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích SULFANILIC ACID, 1006860100
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích SUCCINIC ACID, 1006820250
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85%, 1005731000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích DI-PHOSPHORUS PENTOXIDE, 1005401000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Ascorbic Acid, 1004680100
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích NITRIC ACID 65%, 1004561000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích HYDROCHLORIC ACID (HCl), 1003171000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích BORIC ACID, 1001650500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích ACETIC ACID (GLACIAL), 1000631000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích Merck
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích ACETONE, 1000141000
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Hóa chất phân tích 1,10-PHENANTHROLINE MONOHYDRATE, 1072250010
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng...
0
Môi trường vi sinh Maximum Recovery, 1125350500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh YGC agar, 1160000500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh Brain heart agar, 1138250500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh TSC agar, 1119720500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh EC broth, 1107650500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh GIOLITTI-CANTONI broth, 1106750500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh VRBD agar, 1102750500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh LAURYL SULFATE BROTH, 1102660500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh TCBS AGAR, 1102630500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh Potato dextrose agar, 1101300500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh Fluid thioglycolate medium, 1081910500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh Thioglycolate broth,1081900500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh Lactose TTC Agar, 1076800500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh Peptone water, 1072280500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh Muller-Kauffmann Tetrathionate Novobiocine enrichment broth, 1058780500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh MacConkey Agar, 1054650500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0