Ion Test Phosphate (PO4) Kasahara, WIT-PO4

  • Ion test WIT-PO4 là TEST THỬ NHANH PHOSPHAT trong nước. Test thử PO4 được đóng gói 50 test/hộp nhỏ gọn dễ sử dụng với 4 thao tác. Ion test WIT-PO4 có thể xác định ion phosphate (PO₄³-) và phức của chúng (PO₄³-P).

BỘ TEST THỬ NHANH PHOSPHATE (PO4) TRONG NƯỚC THANG ĐO (0.2-5.0 PPM)

Code: WIT-PO4
Hãng: KASAHARA-Nhật Bản (KRK)
Ion test WIT-PO4 là TEST THỬ NHANH PHOSPHAT trong nước. Test thử WIT-PO4 được đóng gói 50 test/hộp nhỏ gọn dễ sử dụng với 4 thao tác. Ion test PO4 có thể xác định ion phosphate (PO₄³-) và phức của chúng (PO₄³-P).

Đặc điểm nổi bật test thử nhanh PO4:

  • Đóng gói nhỏ gọn dễ mang đi hiện trường.
  • Dễ sử dụng không cần dụng cụ hoặc thiết bị hỗ trợ.
  • Thuốc thử dạng bột dễ bảo quản và thời gian sử dụng dài (2 năm)

Thông số ion test PO4 KRK

Thang đo 0.2/0.5/1.0/1.5/2.0/3.0/5.0 PO₄³
0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/1.7 PO₄³-P
Thời gian đọc kết quả  3 phút
Qui cách 50 test/hộp
Kích thước hộp 16.5x10.5x2.5cm
Phương pháp đo: Phương pháp Molybdenum blue
Áp dụng Trong sản xuất và kiểm tra môi trường
 

Quy trình kiểm tra của Ion Test KRK:

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Ion Test Xyanua Kasahara, WIT-CN
Ion test CN của KRK là TEST THỬ NHANH XYANUA dùng trong kiểm tra nước thải cũng như...
0
Ion Test COD thang cao Kasahara, WIT-COD(H)
Ion test COD-H của Kasahara (KRK) Nhật Bản là TEST THỬ NHANH COD thang cao trong nước...
0
Ion Test COD thang trung Kasahara, WIT-COD(M)
Ion test COD-M của Kasahara (KRK) Nhật Bản là TEST THỬ NHANH COD thang trung trong nước...
0
Ion Test Cr6 (Crom) Kasahara, WIT-Cr6
Ion test Cr6+ của Kasahara là TEST THỬ NHANH CROM (VI) trong nước thải cũng như nước...
0
Ion Test Crom tổng Kasahara, WIT-CrT
Ion test CrT là TEST THỬ NHANH CROM tổng trong nước thải cũng như kiểm tra trong...
0
Ion Test Fe Kasahara, WIT-Fe
Ion test Fe là TEST THỬ NHANH SẮT trong nước thải và nước uống. Test thử nhanh Fe...
0
Ion Test H2O2 thang cao Kasahara, WIT-H2O2(H)
Ion test H2O2-H là TEST THỬ NHANH HYDROGEN PEROXIDE trong nước thải cũng như trong quá...
0
Ion Test Chlo dư (HOCl) Kasahara, WIT-HOCl
Ion test chlo dư (HOCl) là TEST THỬ NHANH CHLORINE DƯ trong nước. Chlorine dư luôn...
0
Ion Test Nikel (Ni) Kasahara, WIT-Ni
Ion test Ni là TEST THỬ NHANH NIKEN trong nước thải. Test thử Ni cho phép xác định...
0
Ion Test Nitrite (NO2) Kasahara, WIT-NO2
Ion test NO2 là TEST THỬ NHANH NITRIT trong nước thải và nước sông. Test thử nhanh...
0
Ion Test Nitrate (NO3) Kasahara, WIT-NO3
- Đóng gói nhỏ gọn dễ mang đi hiện trường. - Dễ sử dụng không cần dụng...
0
Ion Test Amoni (NH4) Kasahara, WIT-NH4
Ion test WIT-NH4 là TEST THỬ NHANH AMONIA trong nước thải và nước sông. Test thử...
0
Ion Test OZON (O3) Kasahara, WIT-O3
Ion test WIT-O3 là TEST THỬ NHANH OZON trong nước thải và trong kiểm tra nhanh ozon dư....
0
Ion Test Phosphate thang cao (PO4) Kasahara, WIT-PO4-H
Ion test WIT-PO4-H là TEST THỬ NHANH PHOSPHAT thang cao trong nước. Ion test WIT-PO4-H cho...
0
Ion Test Nitơ Tổng Kasahara, WIT-Tni
Ion test WIT-TN-I là TES THỬ NHANH NI TƠ TỔNG trong nước thải và nước sông. Bộ...
0