Hóa chất phân tích Acetonitrile-1142912500

  • Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng Merck-Đức mà bạn cần. Thông tin sản phẩm Công thức phân tử: C₂H₃N Công thức hóa học CH₃CN

Hóa chất phân tích Acetonitrile-1142912500
Thông tin sản phẩm
Công thức phân tử: C₂H₃N
Công thức hóa học CH₃CN
Thông tin hóa lý
Điểm sôi 81,6 ° C (1013 hPa)
Mật độ 0,786 g / cm3 (20 ° C)
Giới hạn nổ 3,0 - 17% (V)
Điểm chớp cháy 2 ° C
Nhiệt độ bắt cháy 524 ° C
Điểm nóng chảy -45,7 ° C
Áp suất hơi 97 hPa (20 ° C)
Thông số kỹ thuật
Độ tinh khiết (GC) ≥ 99,8%
Nhận dạng (IR) phù hợp
Lượng cặn bay hơi ≤ 4,0 mg / l
Nước ≤ 0,05%
Độ axit ≤ 0,0005 meq / g
Độ kiềm ≤ 0,0002 meq / g
Truyền tải (ở 195 nm) ≥ 70%
Truyền tải (ở 200 nm) ≥ 90%
Truyền tải (từ 240 nm) ≥ 98%

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Ống chuẩn Merck 100ml
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại ống chuẩn của Merck với giá cả tốt nhất...
0
Môi trường vi sinh Merck
Môi trường vi sinh vật là môi trường chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết...
0
Huyết tương thỏ đông khô
Cung cấp Huyết tương thỏ đông khô, cung cấp Bactident Coagulase Rabbit plasma with...
0
Túi kỵ khí, 1138290001
Túi tạo môi trường kỵ khí (Anaerocult® A) Dùng để tạo ra môi trường nuôi...
0
Danh mục hàng hóa chất Himedia
Công ty HTV chúng tôi là nhà phân phối chính thức của hãng Himedia tại Việt Nam....
0
Danh mục sản phẩm hóa chất TiTan - Ấn Độ
Công ty HTV chúng tôi là nhà phân phối chính thức của hãng Titan tại Việt Nam....
0
Môi trường vi sinh Plate Count Agar (PCA), Merck-Đức, 1054630500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh DRBC Agar (Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol Agar), Merck-Đức, 1004660500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh VRB Agar, 1014060500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh SIMMONS CITRATE AGAR, 1025010500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh Deoxycholate lactose agar, 1028940500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh KLIGLER AGAR, 1039130500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh MEAT EXTRACT, 1039790500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi Trường Vi Sinh XLD AGAR, 1052870500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh SABOURAUD GLUCOSE AGAR, 1054380500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0