Hóa chất phân tích Silica gel 60, SiO2, 1093851000

  • Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng Merck-Đức mà bạn cần. Hóa chất phân tích Silica gel 60, SiO2, 1093851000 Điểm nóng chảy 1710 ° C Giá trị pH 7 (100 g / l, H₂O, 20 ° C) (bùn) Mật độ hàng loạt 200 - 800 kg / m33

Hóa chất phân tích Silica gel 60, SiO2, 1093851000
Thông tinsản phẩm
Công thức phân tử: O₂Si
Công thức hóa học SiO₂
Khối lượng mol 60,08 g / mol
Mã HS 2811 22 00
Các ứng dụng
Ứng dụng Silica gel 60 (0,040-0,063 mm) cho sắc ký cột (230-400 mesh ASTM). Số CAS 7631-86-9, Số EC 231-545-4.
Thông tin hóa lý
Điểm nóng chảy 1710 ° C
Giá trị pH 7 (100 g / l, H₂O, 20 ° C) (bùn)
Mật độ hàng loạt 200 - 800 kg / m33
Thông số kỹ thuật
Giá trị pH (10% huyền phù) 6,5 - 7,5
Fe (Sắt) ≤ 0,02%
Diện tích bề mặt cụ thể (theo BET, đo 5-Pt) 480 - 540 m² / g
Thể tích lỗ rỗng (N₂-đẳng nhiệt) 0,74 - 0,84 ml / g
Mất khi sấy (150 ° C) ≤ 9.0%
Kích thước hạt (d10) 30 - 40 µm
Kích thước hạt (d50) 55 - 65 µm
Kích thước hạt (d90) 95 - 110 µm

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Ống chuẩn Merck 100ml
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại ống chuẩn của Merck với giá cả tốt nhất...
0
Môi trường vi sinh Merck
Môi trường vi sinh vật là môi trường chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết...
0
Huyết tương thỏ đông khô
Cung cấp Huyết tương thỏ đông khô, cung cấp Bactident Coagulase Rabbit plasma with...
0
Túi kỵ khí, 1138290001
Túi tạo môi trường kỵ khí (Anaerocult® A) Dùng để tạo ra môi trường nuôi...
0
Danh mục hàng hóa chất Himedia
Công ty HTV chúng tôi là nhà phân phối chính thức của hãng Himedia tại Việt Nam....
0
Danh mục sản phẩm hóa chất TiTan - Ấn Độ
Công ty HTV chúng tôi là nhà phân phối chính thức của hãng Titan tại Việt Nam....
0
Môi trường vi sinh Plate Count Agar (PCA), Merck-Đức, 1054630500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh DRBC Agar (Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol Agar), Merck-Đức, 1004660500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh VRB Agar, 1014060500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh SIMMONS CITRATE AGAR, 1025010500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh Deoxycholate lactose agar, 1028940500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh KLIGLER AGAR, 1039130500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh MEAT EXTRACT, 1039790500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi Trường Vi Sinh XLD AGAR, 1052870500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh SABOURAUD GLUCOSE AGAR, 1054380500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0