Hóa chất phân tích AMMONIUM IRON(II) SULFATE, 1037920500

  • Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng Merck-Đức mà bạn cần. Hóa chất phân tích AMMONIUM IRON(II) SULFATE, 1037920500 Thông tin sản phẩm Công thức Hill H₈FeN₂O₈S₂ * 6H₂O Khối lượng mol 392,14 g / mol Thông tin hóa lý Mật độ 1,86 g / cm3 (20 ° C) Điểm nóng chảy 39 - 41 ° C (phân hủy) Giá trị pH 3 - 5 (50 g / l, H₂O, 20 ° C) Mật độ khối lượng lớn 900 kg / m3 Độ hòa tan 269 g / l

Hóa chất phân tích AMMONIUM IRON(II) SULFATE, 1037920500
Thông tin sản phẩm
Công thức Hill H₈FeN₂O₈S₂ * 6H₂O
Khối lượng mol 392,14 g / mol
Thông tin hóa lý
Mật độ 1,86 g / cm3 (20 ° C)
Điểm nóng chảy 39 - 41 ° C (phân hủy)
Giá trị pH 3 - 5 (50 g / l, H₂O, 20 ° C)
Mật độ khối lượng lớn 900 kg / m3
Độ hòa tan 269 g / l
Thông số kỹ thuật: 
Assay (manganometric) 99.0 - 101.5 %
pH-value (5 %; water) 3.0 - 5.0
Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.002 %
Iron(III)-salts (Fe³⁺) ≤ 0.02 %
Ca (Calcium) ≤ 0.002 %
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
K (Potassium) ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.01 %
Mn (Manganese) ≤ 0.05 %
Na (Sodium) ≤ 0.01 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %
Zn (Zinc) ≤ 0.003 %

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Ống chuẩn Merck 100ml
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại ống chuẩn của Merck với giá cả tốt nhất...
0
Môi trường vi sinh Merck
Môi trường vi sinh vật là môi trường chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết...
0
Huyết tương thỏ đông khô
Cung cấp Huyết tương thỏ đông khô, cung cấp Bactident Coagulase Rabbit plasma with...
0
Túi kỵ khí, 1138290001
Túi tạo môi trường kỵ khí (Anaerocult® A) Dùng để tạo ra môi trường nuôi...
0
Danh mục hàng hóa chất Himedia
Công ty HTV chúng tôi là nhà phân phối chính thức của hãng Himedia tại Việt Nam....
0
Danh mục sản phẩm hóa chất TiTan - Ấn Độ
Công ty HTV chúng tôi là nhà phân phối chính thức của hãng Titan tại Việt Nam....
0
Môi trường vi sinh Plate Count Agar (PCA), Merck-Đức, 1054630500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh DRBC Agar (Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol Agar), Merck-Đức, 1004660500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh VRB Agar, 1014060500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh SIMMONS CITRATE AGAR, 1025010500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh Deoxycholate lactose agar, 1028940500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh KLIGLER AGAR, 1039130500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh MEAT EXTRACT, 1039790500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi Trường Vi Sinh XLD AGAR, 1052870500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh SABOURAUD GLUCOSE AGAR, 1054380500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0