Hóa chất phân tích CALCIUM CHLORIDE, 1023821000

  • Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hóa chất phân tích của hãng Merck-Đức mà bạn cần. Hóa chất phân tích CALCIUM CHLORIDE, 1023821000 ​Thông tin sản phẩm Công thức Hill CaCl₂ * 2H₂O Khối lượng mol 147,01 g / mol Thông tin hóa lý Mật độ 1,85 g / cm3 (20 ° C) Điểm nóng chảy 176 ° C Giá trị pH 4,5 - 8,5 (50 g / l, H₂O, 20 ° C) Độ hòa tan 1280 g / l

Hóa chất phân tích CALCIUM CHLORIDE, 1023821000
Thông tin sản phẩm
Công thức Hill CaCl₂ * 2H₂O
Khối lượng mol 147,01 g / mol
Thông tin hóa lý
Mật độ 1,85 g / cm3 (20 ° C)
Điểm nóng chảy 176 ° C
Giá trị pH 4,5 - 8,5 (50 g / l, H₂O, 20 ° C)
Độ hòa tan 1280 g / l

Thông số kỹ thuật:
Assay (complexometric) 99.0 - 102.0 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Insoluble matter ≤ 0.01 %
Acidity or alkalinity passes test
pH-value (5 %; water, 25 °C) 4.5 - 8.5
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium) ≤ 0.0001 %
Ba (Barium)
≤ 0.003 %
passes test
Cu (Copper) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0003 %
K (Potassium) ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.005 %
Na (Sodium) ≤ 0.01 %
NH₄ (Ammonium) ≤ 0.005 %
Sr (Strontium) ≤ 0.05 %
Magnesium and alkali metals ≤ 0.5 %
Oxidizing substances (as NO₃) ≤ 0.003 %

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Ống chuẩn Merck 100ml
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại ống chuẩn của Merck với giá cả tốt nhất...
0
Môi trường vi sinh Merck
Môi trường vi sinh vật là môi trường chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết...
0
Huyết tương thỏ đông khô
Cung cấp Huyết tương thỏ đông khô, cung cấp Bactident Coagulase Rabbit plasma with...
0
Túi kỵ khí, 1138290001
Túi tạo môi trường kỵ khí (Anaerocult® A) Dùng để tạo ra môi trường nuôi...
0
Danh mục hàng hóa chất Himedia
Công ty HTV chúng tôi là nhà phân phối chính thức của hãng Himedia tại Việt Nam....
0
Danh mục sản phẩm hóa chất TiTan - Ấn Độ
Công ty HTV chúng tôi là nhà phân phối chính thức của hãng Titan tại Việt Nam....
0
Môi trường vi sinh Plate Count Agar (PCA), Merck-Đức, 1054630500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh DRBC Agar (Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol Agar), Merck-Đức, 1004660500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh VRB Agar, 1014060500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh SIMMONS CITRATE AGAR, 1025010500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh Deoxycholate lactose agar, 1028940500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh KLIGLER AGAR, 1039130500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh MEAT EXTRACT, 1039790500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi Trường Vi Sinh XLD AGAR, 1052870500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0
Môi trường vi sinh SABOURAUD GLUCOSE AGAR, 1054380500
Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh...
0